Policy
Toevoegen aan Favorieten
Tell a friend
Contact

Inboedelwaardemeter

Leeftijd hoofdkostwinnaar
 
Samenstelling huishouden
 
Netto maandinkomen hoofdkostwinnaar
 
Oppervlakte woning
 
Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd)*):
Heeft u meer dan € 12.000 aan audiovisuele en computerapparatuur?
Zo ja, welk bedrag boven de € 12.000?
 
Heeft u meer dan € 6.000 aan lijfsieraden?
Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000?
 
Heeft u meer dan € 15.000 aan bijzondere bezittingen?
Zo ja, welk bedrag boven de € 15.000?
 
Is het huurdersbelang meer dan € 6.000?
Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000?
 
* De bedragen kunnen afwijken van de in de polisvoorwaarden gehanteerde bedragen.
 Home | Contact | Dienstenwijzer | Sitemap


Zoeken

ecard
Neem contact met ons op
06-17900059