Policy
Toevoegen aan Favorieten
Tell a friend
Contact

Dienstenwijzer

Informatie over onze dienstverlening
Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.
 
Naam en adres
Stapels en Otto Verzekeringen en Bankservice
 
Postadres      : Postbus 82243 , 2508 EE   Den Haag
Bezoekadres : President Kennedylaan 19 in Den Haag
Telefoon           070 – 363 41 41
Fax                     070 – 362 04 61
E-mail               info@stapelsenotto.nl
 
Registratie AFM
Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer:12009553
 
Aard van dienstverlening
Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
·        Schadeverzekeringen
·        Levensverzekeringen
·        Hypotheken
·        Consumptief krediet
·        Betaalrekeningen
·        Spaarrekeningen
·        Elektronisch geld
 
en te adviseren in:
·        Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
 
Klachten
Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
 
Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: 
 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon           0900 3552248  
Internet              www.KiFid.nl

Adviesvrij
Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeraars, banken of hypotheekverstrekkers.
 
Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.
 
Selectie van aanbieders
Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeurs-maatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.
 
Wijze van beloning
De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.
 
Wat verwachten wij van u
Dat u ons voorafgaand aan een dienst of het aangaan van een overeenkomst correct en volledig informeert. Wanneer u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist invult, kan dit gevolgen hebben voor de dekking en dus de eventuele (schade-)uitkering van de betreffende voorziening. Uiteraard helpen wij u hiermee en zullen u zonodig van dienst zijn met (standaard-)inventarisatieformulieren.
 
Tijdens de looptijd van een overeenkomst (verzekering, hypotheek en/of overige voorzieningen) vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding of overlijden), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verandering of aanvulling van de inboedel, verbouwing van de woning of andere werksituatie.Home | Contact | Dienstenwijzer | Sitemap


Zoeken

ecard
lenssen

Neem contact met ons op
070-3634141