Policy
Toevoegen aan Favorieten
Tell a friend
Contact

dienstverleningsdocu

Dienstverleningsdocument PPL Advies Groep

 

De financiële dienstverlening van ons kantoor valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Wij zijn in het bezit van een vergunning die afgegeven is door de toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten). Wij staan geregistreerd onder vergunningsnummer 12003826. Vanaf 1 juli 2009 zijn wij verplicht dit document voorafgaand aan ons gesprek te overhandigen en met u door te nemen.

 

Wie zijn wij?

 

PPL Advies Groep is gevestigd op de Hoekweg 10, 6231LL te Meerssen

Telefoonnummer:          043-8513607

Faxnummer:                 084-8678553

Website:                       www.ppl-adviesgroep.nl

E-mail:                         m.pisters@ppl-adviesgroep.nl

K.v.K.:                         14066127

ING:                             5109322

Wij zijn volledig onafhankelijk en bemiddelen in diverse financiële producten.

 

Onze diensten en wat doen wij voor u?

 

Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, schade- en levensverzekeringen, kredieten en spaarproducten. Dit doen wij voor de particuliere klant, maar ook voor het Midden en Klein Bedrijf. Onze dienstverlening omvat o.a. een uitgebreide inventarisatie, onafhankelijk advies afgestemd op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden, aanvraagprocedures van hypotheken en verzekeringen, schadeafwikkeling, opzeggen van oude verzekeringen, aanvraagprocedures van kredieten en persoonlijke leningen, begeleiding bij aangifte inkomsten belasting, onderhouden en voorbereiden van de contacten met notarissen. Desgewenst zullen wij u ondersteuning bieden in de aan- en verkoop van woningen, aanvragen van taxatierapporten en begeleiding bij passeren van hypotheken voor aan- en verkoop.

Wij zullen regelmatig contactmomenten hebben om u voor te lichten over de ontwikkeling binnen de financiële markt en hoe deze toe te passen op uw persoonlijke situatie.

Daarnaast zullen wij uw gegevens zorgvuldig vastleggen en beheren, elk jaar de verplichte permanente educatie en opleidingen volgen om u up to date te kunnen blijven adviseren.

 

Wat verwachten wij van u?

 

Wij verwachten van u de juiste informatie te krijgen, waarop wij ons advies kunnen afstemmen. Wij waarderen een open en transparante samenwerking. Tevens dient u ons, ook na de adviesfase, op de hoogte te stellen van voor ons relevante wijzigingen van materiele of persoonlijke aard. Wij verwachten van u dat u de van ons ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgeven van wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan AUB even. Wij zullen dan een eventueel aangepaste wijziging verzorgen. Wij willen u graag van dienst zijn om het u als totaalrelatie zo eenvoudig, inzichtelijk en gemakkelijk mogelijk te maken.

 

 

 

Onze bereikbaarheid.

 

Ons kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag met de hiernavolgende openingstijden:

 

Ma.                  9.30 uur-12.30 uur en 13.15 uur -16.30 uur.

Di.                   9.30 uur-12.30 uur en 13.15 uur -16.30 uur.

Wo.                  9.30 uur-12.30 uur en 13.15 uur -16.30 uur.

Do                   9.30 uur-12.30 uur en 13.15 uur -16.30 uur.

Vr.                   9.30 uur- 14.30 uur.

 

Buiten deze kantooropeningstijden is het altijd mogelijk om een afspraak in te plannen. Desgewenst zelfs in het weekend. Hiervoor hoeft u alleen maar tijdens kantooruren te bellen om een tijd af te spreken. U kunt ons kantoor dan bereiken op het aangegeven telefoonnummer, 043-8513607. Voor dringende zaken kunt u ons tevens bereiken op telefoonnummer 06-22 41 67 11. Ook kunt u een e-mail sturen naar m.pisters@ppl-adviesgroep.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

De premie en de nota’s.

 

PPL Advies Groep laat de betaling van premies verlopen via automatische incasso door de verzekeringsmaatschappijen. Nota’s die wij zelf, makelaars, taxateurs en/of notarissen maken kunnen onder voorwaarden verrekend worden via de notaris. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort dient u de nota’s binnen de gestelde termijn zelf te voldoen. Op alle facturen wordt indien die verplicht gesteld is BTW (21%) of Assurantie belasting (21%) verrekend.

 

Onze relatie met banken en verzekeraars.

 

Wij kunnen bij een grote groep verzekeraars en banken uw belangen onderbrengen. Wij zullen ten allen tijden kijken welk product of dienst het beste bij uw persoonlijke situatie past. Dit zullen wij u dan ook adviseren. Dit neemt echter niet weg dat u zelf de definitieve beslissing zult nemen met welke partij u in zee gaat. Dit wordt echter ook bepaald door de bereidwilligheid van de verzekeringsmaatschappijen en banken. Zij zullen het uiteindelijke risico moeten willen verzekeren of financieren. Een overzicht van de verzekeraars en banken kunt u desgewenst opvragen bij ons kantoor.

 

Hoe worden wij beloond?

 

Vanaf 1 januari 2009 moeten wij onze verdiensten aan u kenbaar maken inzake onze advieswerkzaamheden m.b.t. hypotheken en levensverzekeringen en dat doen wij graag. Ons kantoor werkt op basis van het zogenaamde verrichtingen tarief m.b.t. de hypotheekadvisering. Deze tarieven zijn gekoppeld aan het aantal te verwachten uren (gemiddeld 40 uren) die men met een hypotheek aanvraag bezig is plus de nazorg op deze hypotheek. Bij afwijkende aanvragen kan ook een afwijkend tarief in rekening gebracht worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanzelfsprekend willen wij naar u transparant zijn en u inzicht geven op de verdiensten van financiële producten:

 

-           Alle Hypotheekvormen:          

 

Ons eerste advies gesprek is een inventarisatiegesprek. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Vanaf het moment van advisering gaan wij ervan uit dat wij een overeenkomst hebben. Wij zullen dan bij aanvragen van een offerte ten allen tijden de kosten van de aangevraagde offerte in rekening dienen te brengen. Deze kosten zijn afhankelijk van de maatschappij. Afhankelijk van de hypotheekverstrekker is het offerte tarief vanaf € 100,- per uitgebrachte offerte.

 

Voor onze beloning t.a.v. de advisering en bemiddeling zijn er diverse mogelijkheden.

Ons Basis tarief is € 3000,- . Wellicht dat het voor u een geruststellende gedachte is de hypotheek in een van de abonnementvormen van PPL Advies Groep onder te brengen. Dit waarborgt voor u een doorlopend toezicht op uw hypotheek en de daaraan verbonden verplichtingen garandeert u een vertrouwensband die levenslang kan voortduren. Bovendien levert dit ook nog een besparing op m.b.t. bovenvermeld tarief.

 

Verder zijn er ook nog andere advies- en bemiddelingsmogelijkheden m.b.t. uw hypotheek. Denk hierbij aan oversluiting, ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, vormwijziging en andere inhoudelijke kwesties.

De kosten voor achtereenvolgend:

 

Bijkomende kosten kunnen de kosten van een serviceprovider of hypotheekverstrekker zijn en kunnen varieren van € 150,- tot € 350,-.

 

                       

-           Autoverzekeringen:                 15-20% van de premie

-           Zorgverzekeringen:                 1-3% van de premie

-           Aanvullende zorg:                   5-8% van de premie

-           Woonhuisverzekering:             15-27,5% van de premie

-           Aanverwante woonhuis:         15-27,5% van de premie

-           Reisverzekering:                      15-27,5% van de premie

-           Overlijdensrisicoverzekering:  Maximaal € 250,- per gesloten verzekering

-           Uitvaart:                                   Maximaal € 250,- per gesloten verzekering

-           Spaarrekeningen:                    Maximaal € 250,- per geopende rekening

-           Bancaire lijfrente:                    Maximaal € 250,- per rekeninghouder

-           Kredieten:                                Maximaal 1,1% van het openstaande saldo

-           Woonlastenverzekering:          Maximaal € 250,- per gesloten verzekering

 

U kunt echter ook kiezen voor een abonnementvorm welke u een aanzienlijke besparing op jaarbasis zal opleveren, maar u tegelijkertijd verzekert van volledig onafhankelijk advies met een combinatie van de goedkoopste premies en de beste voorwaarden. Onze abonnementen zijn er al vanaf € 9,95.

 

Bovenstaande bedragen en percentages zijn indicatief en verschillen per maatschappij, bank of verzekeraar. Omzetbonussen, zoals in het verleden vaak uitgekeerd zijn door de wet per 1 januari 2009 verboden.

 

Bij doelbewuste misleiding of uw keuze de hypotheek niet af te nemen of af te nemen via ons bedrijf maar via een derde partij zullen wij op basis van een uurtarief van € 150,- de aan de aanvraag gewerkte uren in rekening brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze kwaliteit.

 

Wij houden onze vakkennis constant op peil. Wij hebben een vergunning volgens de Wet Financieel Toezicht onder nummer 12003826. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met eventuele beroepsfouten. Overigens verwijzen wij i.v.m. onze beroepsaansprakelijkheid heel nadrukkelijk naar de voorwaarden en financiële bijsluiters die u aangereikt krijgt bij offertes etc.. Wij hebben als bedrijf de verplichting u te wijzen op de bijgesloten voorwaarden en financiële bijsluiters maar zijn niet gehouden die letterlijk met u te gaan doornemen. U zult zich dus moeten vergewissen dat het aangebodene volledig overeenstemt met het gevraagde. Indien de voorwaarden en financiële bijsluiters niet aangeleverd worden kunt u die gewoon via ons kantoor aanvragen en anderzijds via de website van de verzekeraars, banken en maatschappijen downloaden.

Wij zijn een flexibele organisatie die open en eerlijk met u wil communiceren. Dit werkt in uw belang en daardoor kunnen adviezen afgestemd worden op uw wensen en mogelijkheden.

 

Beëindiging van de relatie.

 

Uiteraard hopen wij met u een langdurige relatie aan te gaan. Mocht u onverhoopt beslissen te wisselen van assurantietussenpersoon, dan verwijzen wij u ook naar de voorwaarden van de maatschappijen. Wij zullen en kunnen u belangen dan ook niet meer behartigen.

 

Klachten.

 

Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Hier kunt u als klant terecht indien u van mening dat wij onze werkzaamheden niet naar behoren hebben uitgevoerd. Kifid is bereikbaar op postbus 93257, 2509AG Den Haag en via telefoonnummer 070-333 8 999.

 

 
Home | Contact | Dienstenwijzer | Sitemap


Zoeken

ecard
lenssen

Neem contact met ons op
043-8513607